Welkom op de website van de Stuifheuvel

Een school voor speciaal basisonderwijs, die sfeer en veiligheid biedt 
Vanaf morgen is SBO de Stuifheuvel gesloten tot en met 6 april. Wij gaan ons de komende dagen beraden hoe wij onderwijs op afstand kunnen vormgeven. Hier worden ouders en kinderen zo spoedig mogelijk over geïnformeerd. Ouders die werkzaam zijn in de vitale beroepen kunnen gebruik maken van de opvang op school (zie hier de brief vanuit het bestuur GSO voor toelichting. Let hierbij ook op hoe te communiceren naar de vervoersbedrijven). Als er gebruik gemaakt moet worden van de opvang mag het kind geen klachten hebben zoals een snotneus, hoesten, keelpijn of koorts. Graag naar de leerkracht van de eigen klas communiceren of er gebruik gemaakt moet worden van deze opvang en op welke dagen. 
 
De Stuifheuvel is een veilige en sfeervolle school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO). Op onze school zitten kinderen in de leeftijd van vier t/m dertien jaar.  De kinderen zijn ingedeeld in kleine groepen. We komen tegemoet aan de verschillende leerstijlen van leerlingen door middel van onderwijsdifferentiatie en onderwijs op maat. De school biedt de leerlingen structuur en voorspelbaarheid. 

De school maakt onderdeel uit van de Stichting Gewoon Speciaal. In het kader van de Wet passend onderwijs werkt de Stuifheuvel samen met de basisscholen in het Samenwerkingsverband Zuid-Oost Utrecht (ZOUT).  


Onze visie

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Maatschappelijke veranderingen hebben een invloed op de manier waarop we leven en werken. Leerlingen krijgen in het onderwijs op de Stuifheuvel de ruimte om zich breed te kunnen ontwikkelen. Dit stelt nieuwe eisen aan de leerlingen en aan ons team. We zien de Stuifheuvel als een gemeenschap, waarin we kinderen vaardigheden leren om goed in de maatschappij te kunnen functioneren.

We willen een school zijn die leerlingen een veilige leeromgeving biedt met moderne effectieve leermiddelen met een enthousiast team van leerkrachten en specialisten, die er alles aan doen om de leerlingen op de juiste wijze gedurende de basisschooltijd te begeleiden.


Levensbeschouwing

Op de Stuifheuvel zitten leerlingen met verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Op onze school zijn alle leerlingen welkom, ongeacht hun religieuze of culturele achtergrond.

Als kleine samenleving hebben teamleden, leerlingen en ouders respect voor en tonen interesse in elkaars overtuiging. We geven op een niet-normatieve manier aandacht  aan verhalen, rituelen, feesten, symbolen, waarden en gebruiken van de verschillende achtergronden van onze leerlingen. We gebruiken daarbij het tijdschrift Kleur.

Op deze site vindt u uitgebreide informatie over onze school. Ouders van leerlingen kunnen ook inloggen in een ouderportaal.  In het ouderportaal wordt specifieke informatie gegeven over activiteiten in de groepen. Ook zijn op die plek fotoalbums te vinden van  diverse activiteiten.