Ga naar de inhoud

Kernwaarden

De basis van ons onderwijs

De kernwaarden schoolbreed zijn overal afgebeeld binnen de school en geven de waarden relatie, autonomie en competentie weer.

Onze kernwaarden

Autonomie

Ik mag mezelf zijn en hoor erbij

Relatie

Ik zorg goed voor mijzelf, de anderen en mijn omgeving

Competentie

Ik laat zien wat ik kan

Kernwaarden in het team

Onderstaande kernwaarden hebben we als team opgesteld als fundament van onze organisatie, om al onze doelstellingen te realiseren in de komende beleidsperiode. Bij alles wat we doen hebben we deze kernwaarden in gedachten:

Je veilig voelen is essentieel om tot ontwikkeling te komen. Veiligheid betekent je gezien, gehoord en geaccepteerd voelen, zodat we ervaren dat we erbij horen.
We kunnen het oneens met elkaar zijn en weten dan het gesprek te voeren met respect voor elkaars zienswijze.

Als team bereiken we meer door samen te werken. “Alleen ben je sneller, samen kom je verder”.
We waarderen de verschillen binnen ons team, iedereen heeft zo zijn/haar kwaliteiten en die willen we met elkaar optimaal benutten. Laatste wat we willen is van iedereen hetzelfde verwachten. Beter worden in waar je al goed in bent en daar de energie in stoppen. We kennen onze eigen kwaliteiten en die van de collega’s. Dat betekent ook kwetsbaar durven zijn en uitspreken waar je kwaliteiten niet liggen.

Vertrouwen is nodig in relatie met anderen. Het gaat over betrouwbaar en oprecht zijn, naar jezelf en anderen. We hebben vertrouwen in elkaar en geven vertrouwen.
In vertrouwen ontwikkelen, leren en werken is wat iedereen graag doet. Daarmee bouw je ook aan zelfvertrouwen.

Betrokkenheid uit zich als we plezier hebben in wat we doen. Het komt van binnenuit. We zijn ons bewust van onze cirkel van invloed en betrokkenheid. We weten dat betrokkenheid direct te maken heeft met commitment en draagvlak. Om dit commitment te creëren is het belangrijk dat we elkaar tijdig informeren bij veranderingen, beslissingen en doelstellingen.
Bij alles wat we doen zijn we ons bewust van het belang van aandacht en de juiste intentie, die helpend is om onze doelen te verwezenlijken.