Onze school

De Stuifheuvel is een school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO). De kinderen zijn ingedeeld in kleine groepen. Voor de groep staan speciaal opgeleide leerkrachten die worden ondersteund door een multidisciplinair team, met maatschappelijk deskundigen, logopedisten en orthopedagogen en psychologisch assistent.
 
Onze school is bedoeld voor kinderen van vier tot en met dertien jaar die voor hun ontwikkeling onderwijs nodig hebben dat niet gegeven wordt op een reguliere basisschool of op een speciale school van een Regionaal Expertise Centrum (REC). De Stuifheuvel is een algemeen bijzondere school voor speciaal basisonderwijs. Alle kinderen en hun ouders zijn er welkom, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. Kinderen leren samenwerken en samen spelen, hoezeer ze ook van elkaar verschillen; ze ontwikkelen zich. 
 
De Stuifheuvel begeleidt kinderen in hun totale ontwikkeling. Die begeleiding vindt plaats in een orthopedagogische en orthodidactische onderwijsomgeving. De school bereidt haar leerlingen voor op hun toekomstige plek in de steeds veranderende en veelzijdige maatschappij. 

Voor welke kinderen? 

Leerlingen die onze school bezoeken, lopen in hun ontwikkeling tegen problemen aan die het reguliere basisonderwijs niet kan opvangen. 

Bij deze leerlingen is er vaak sprake van een of meer van de volgende problemen:
  • leermoeilijkheden op het gebied van lezen, taal en/of rekenen
  • moeite met onthouden en begrijpen van de leerstof
  • werkhouding, moeilijk een plan kunnen maken voor de aanpak van hun werk
  • onzekerheid en faalangst, bang om aan iets te beginnen of bang om iets verkeerd te doen; dit uit zich in teruggetrokkenheid of juist door een overdreven bravoure om deze onzekerheid te verbergen 
  • slechte concentratie, snel afgeleid door zaken in of buiten het kind
  • onrust en beweeglijkheid
  • moeite in de omgang met leeftijdgenoten
Volgt uw kind regulier basisonderwijs en maakt u zich zorgen over de schoolontwikkeling van uw kind, bespreek dit dan met de leerkracht van uw kind. Voor leerlingen op het regulier basisonderwijs die dat nodig hebben, zijn begeleidingstrajecten mogelijk vanuit de Stuifheuvel. Lees meer over de aanmelding van leerlingen op de Stuifheuvel.

Ons gebouw

De Stuifheuvel is gevestigd in een modern en vriendelijk gebouw, met brede gangen en ruime lokalen in rustige lichte kleuren.
De school draagt de naam van de nabijgelegen zandverstuiving, de Stuifheuvel. Onze school is niet alleen naar dit natuurgebied genoemd; ze lijkt er ook op.

Onze leerlingen waaien binnen om tot rust te komen in de veilige omgeving van onze school, om daarna, net als de zandkorrels van de zandverstuiving, verder te waaien.  En, net als de zandheuvel, is onze school een vast geheel dat voortdurend in beweging is. Ook op de Stuifheuvel is het een komen en gaan van 'zandkorrels', uw kinderen.

Powered by BasisOnline