Ons onderwijs

De Stuifheuvel is een school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) met kleine groepen, speciaal opgeleide leerkrachten en een multidisciplinair team.  De teamleden worden ondersteund door de Commissie van Begeleiding. Ouders worden intensief bij de school betrokken.  

In het speciaal basisonderwijs ervaren leerlingen dat ze met hun problemen niet langer een uitzondering vormen. De leerlingen doen zo weer positieve leerervaringen op. Hierdoor bouwen ze zelfvertrouwen op. De manier waarop de school de leerstof aanbiedt, wordt mede bepaald door de hulpvraag van het kind. Instructie gebeurt doelgericht. Leerlingen leren zowel zelfstandig werken als samenwerken. De school draagt eraan bij dat kinderen zich kunnen ontspannen en zich vol zelfvertrouwen ontplooien tot een verantwoordelijk mens.

Ononderbroken leerlijn

De leerlingen die onze school bezoeken, hebben in meer of mindere mate een leer- en/of ontwikkelingsachterstand en/of sociaal-emotionele problematiek. Uitgangspunt bij het onderwijs is een ononderbroken leerlijn, die aansluit op het niveau van het kind. Dit geldt voor het bevorderen van het sociaal-emotioneel welzijn en voor de leerstof.
 
Kinderen zijn pas aan leren toe als ze (weer) voldoende zelfvertrouwen hebben.

Coöperatief leren

Op de Stuifheuvel besteden we veel aandacht aan samenwerken. We gebruiken hiervoor werkvormen uit coöperatief leren. Daarbij werken leerlingen in tweetallen of kleine teams aan een vraag of opdracht. Bij veel werkvormen van coöperatief leren zijn de leerlingen in beweging. Leerlingen leren van en met elkaar. Coöperatief leren is geen apart vak, maar passen we toe bij de verschillende vakken.

Powered by BasisOnline