Ziekmelding

Wanneer een leerling ziek is, vragen wij u dit direct (telefonisch) bij de administratie van de school te melden.
Doe dit vóór 9.00 uur bij de administratie van de Stuifheuvel. Bel: 030 - 69 75 270

Als een leerling om 9.15 uur nog niet op school is, belt een administratief medewerker naar het huisadres van de leerling om te vragen wat de reden van het verzuim is.
Als de leerling voor langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de ouders bekijken of en hoe we het onderwijs kunnen voortzetten. We overleggen dan op welke wijze de leerling contact blijft houden met groepsgenoten en de leerkracht(en).
 

Powered by BasisOnline