Samenwerking tussen school en ouders

Wij willen samen met u werken aan een positieve ontwikkeling van  de leerling. Een goede samenwerking tussen school en ouders geeft het kind de duidelijkheid en de ondersteuning die het nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. We willen graag samen met u als ouder werken aan een positieve ontwikkeling van uw kind.

We vinden overleg tussen ouders en teamleden belangrijk. Daarom organiseren wij diverse bijeenkomsten, waarvoor wij u dan ook van harte uitnodigen. Wij vinden het belangrijk dat u voor die bijeenkomsten naar school komt. Ouders kunnen ook de groepsleerkracht van hun kind bellen met vragen of opmerkingen, of als dat noodzakelijk is, de directie. De groepsleerkracht is echter eerste aanspreekpunt.
 

Wilt u een gesprek met de groepsleerkracht? 
Neem contact op vóór kwart voor negen of na kwart over drie (op woensdag en donderdag na half twee).

Gescheiden ouders

Indien ouders apart van elkaar informatie willen hebben over de school en/of hun kind, dan kunnen zij dit doorgeven aan de leerkracht van hun kind. De school zorgt er dan voor dat beide ouders de genoemde informatie ontvangen. De schoolgids van de Stuifheuvel staat integraal op onze website, die wordt alleen meegegeven naar de ouder bij wie het kind woont.

Powered by BasisOnline