Startavond in september

 
Onderwerp: Wat gaat er op school gebeuren dit jaar? Dit is een avond aan het begin van het schooljaar voor alle ouders per groep, met de  groepsleerkracht. Deze vertelt wat het komende schooljaar gaat bieden. U maakt kennis met de groepsleerkracht, maar u kunt ook de ouders van de andere kinderen ontmoeten. 

Inloopavond in de herfst

Uw kind leidt u rond. Op deze avond in de herfst kunnen ouders samen met hun kind in de klas komen kijken. Dit is ook een goede gelegenheid om (opnieuw) de (ouders van) klasgenootjes te ontmoeten. Deze avond is niet bedoeld om de ontwikkelingen van uw kind te bespreken.

Rapportavond in januari en juni

Onderwerp: Hoe gaat het precies met uw kind? Rapportavonden zijn bedoeld om met de groepsleerkracht het rapport door te spreken (rapport 1 in februari en rapport 2 in juni). De groepsleerkracht schrijft het rapport naar aanleiding van de toets- en observatieweken en de resultaatverantwoordingen. Het geeft een zo volledig mogelijk beeld van het kind, in zowel sociaal-emotioneel als didactisch opzicht. Neem altijd het rapport mee naar de rapportavond. 

Welke vragen heeft u?
Het rapport van uw kind persoonlijk toegelicht krijgen?  Kom naar de rapportavond!

Powered by BasisOnline