Oudercontacten


Startavond in september

Onderwerp: Wat gaat er op school gebeuren dit jaar? Dit is een avond aan het begin van het schooljaar voor alle ouders per groep, met de  groepsleerkracht. Deze vertelt wat het komende schooljaar gaat bieden. U maakt kennis met de groepsleerkracht, maar u kunt ook de ouders van de andere kinderen ontmoeten. 


Startgesprekken

Een startgesprek is bedoeld om een goede basis te leggen tussen school, kind en ouders. Gezamenlijk stemmen we af hoe we de leerling het beste kunnen ondersteunen om een leerzaam en leuk schooljaar te hebben. De mening van de leerling is onmisbaar, daarom is het belangrijk dat hij/zij  bij dit gesprek aanwezig is.

In dit gesprek wisselen we informatie uit die belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind. Ouders, school en kind bespreken wat het kind komend half jaar gaat leren en op welke wijze wij hier met elkaar aan gaan werken. We stellen leerdoelen en afspraken vast. In het begin van het schooljaar krijgt u hiervoor een uitnodiging. Ouders ondertekenen het gespreksverslag.
 

Voortgangsgesprekken  in januari en juni

Onderwerp: Hoe gaat het precies met uw kind? De voortgangsgesprekken zijn bedoeld om met de groepsleerkracht het OPP door te spreken .  De groepsleerkracht schrijft het OPP naar aanleiding van de toets- en observatieweken.  Het geeft een zo volledig mogelijk beeld van het kind, in zowel sociaal-emotioneel als didactisch opzicht. Neem altijd het OPP  mee naar de rapportavond. 
Welke vragen heeft u?
Het OPP van uw kind persoonlijk toegelicht krijgen?  Kom naar het voortgangsgesprek!