MR

Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding. 

Op de Stuifheuvel bestaat zowel de personeels- als de oudergeleding uit drie leden. Ouders kiezen de oudergeleding; teamleden kiezen de personeelsgeleding. 


Wat doet een MR?

De MR van de Stuifheuvel is een betrokken, kritische en bevlogen groep mensen. Het belang van de kinderen staat centraal en er wordt zorgvuldig gekeken naar de organisatie en de mensen die er werken of daar als ouder/verzorger bij betrokken zijn.
De MR denkt mee met het bestuur, toetst haar besluiten en heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht. Belangrijke wijzigingen binnen de organisatie kunnen niet worden doorgevoerd zonder instemming van de MR. De MR praat bijvoorbeeld mee over de visie van de school, jaarplannen, begroting en inzet van personeel. Een goed functionerende MR kan samen met de ouderraad (OR) een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en veiligheid op school.
Zie ook het MR-reglement van de Stuifheuvel.
 
Interesse? Lees Ik in de MR?!, een brochure voor ouders in de MR van de basisschool.

MR-leden 2023-2024

namens het personeel:
  • Joske de Kruif (leerkracht beren)
  • Klaaske Kamp (vakdocent)
  • Dennis Scharrenburg (leerkracht ooievaars)
namens de ouders:
  • Herman Polderman (vader van Victor Polderman)
  • Michiel Hopman (vader Rick Hopman) 
  • Henk Verdonk (vader van Alexander Verdonk)
 
Namens het personeel zit sinds Femke Aalst in de GMR, voor de oudergeleding zit Herman Polderman in de GMR.
  
Voor verdere informatie of vragen kunt u zich altijd wenden tot deze medewerkers en ouders.