Speciale programma's


Schoolcultuur

Zander en de kernwaarden
De Stuifheuvel wil een veilige omgeving zijn voor alle leerlingen én teamleden: om te leren, te werken, vrienden te maken en om je prettig te voelen. Op school geldt hiervoor de grondwet met drie kernwaarden:


 
De kernwaarden vormen het kader voor het gewenste gedrag.
Op de Stuifheuvel wordt er veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele vorming van kinderen, mede aan de hand van het programma van de Vreedzame School (zie onder).
In augustus 2017 is Zander, het zandmannetje, uit zand ontstaan. Hij zal de leerlingen de kernwaarden uitleggen en ze vertalen naar concreet gedrag. Hij zal dus helpen om met elkaar een fijne en veilige school te zijn.We maken op de Stuifheuvel gebruik van het programma De Vreedzame School om ons pedagogisch klimaat vorm te geven. Dit is een programma dat streeft naar een klimaat in de groep en de school waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen centraal staat. De school wordt een democratische gemeenschap, waarin iedereen een stem heeft, zich gezien en gehoord voelt, en op een positieve manier met elkaar omgaat.
 
Uitgangspunten de Vreedzame School
  1. positief en sociaal klimaat in de school
  2. conflicten op een positieve manier oplossen
  3. kinderen meer een stem geven en deze stem constructief leren te gebruiken

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen (Bron: de Vreedzame School).

Door dit programma leren de kinderen zichzelf kennen en worden ze weerbaar. Ook leren ze goed met anderen omgaan en anderen te waarderen. 
 

In elke groep wordt iedere week een les uit de Vreedzame School gegeven. Leerlingen en leerkrachten geven elkaar regelmatig opstekers (complimenten) en leren afbrekers (negatieve opmerkingen) te vermijden.

In alle groepen hangt het stappenplan 'praat het uit'. De kinderen leren om volgens een aantal vaste stappen een conflict op te lossen:
  1. STOP!  Afkoelen!
  2. Praat en luister: wat willen jullie allebei?
  3. Bedenk zoveel mogelijk oplossingen voor het probleem.
  4. Kies een win-win-oplossing. Maak een plan en voer het uit!

Leerlingmediatoren

Leerlingmediatoren zijn leerlingen uit de bovenbouw die opgeleid zijn om tijdens de pauzes bij conflicten tussen medeleerlingen te bemiddelen en te helpen deze conflicten op een goede manier op te lossen. Dit opleiden vindt plaats binnen de school.
Leerlingen van de bovenbouw kunnen 'solliciteren' om mee te mogen doen met de training.
Dit gaat in overleg met leerling en ouders.