Externe jeugdarts

 

Kinderen maken een grote lichamelijke en geestelijke ontwikkeling door. Tijdens dit groeiproces wil de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD graag samen met de groepsleerkracht de gezondheid, de groei en de ontwikkeling van de leerlingen begeleiden.

Alle ouders ontvangen om de twee à drie jaar schriftelijk een uitnodiging voor een onderzoek door de jeugdarts. Deze bekijkt dan onder andere de groei, het gezichtsvermogen en het gehoor van het kind en bespreekt of het kind goed eet, slaapt en contact heeft met andere kinderen.
 
Bij vragen over de gezondheid of de lichamelijke ontwikkeling van hun kind, kunnen ouders ook zelf de jeugdarts bellen.