Huiswerk

Huiswerk is een belangrijk onderdeel van het proces van zelfstandig leren werken van de leerlingen. We hebben de volgende opbouw: 
 
  • De onderbouwgroepen hebben geen huiswerk.
  • In de middenbouwgroepen kan er thuis gewerkt worden aan projecten, boekbesprekingen, spreekbeurten en presentaties. Indien nodig, geven we huiswerk mee voor rekenen (onder andere tafels leren), spelling en topografie.
  • In de bovenbouw krijgen de leerlingen enkelen keren per week huiswerk, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Leerlingen leren om hun huiswerk in te delen, zodat niet al het werk op het laatste ogenblik moet gebeuren. Ook leren ze om met een agenda te werken.

Het is belangrijk dat er thuis een plekje is waar rustig gewerkt kan worden. Zijn er, ondanks uitleg en bespreking, toch problemen met huiswerk, kunnen ouders dit met de groepsleerkracht bespreken.
Huiswerk? Uw kind heeft er een rustig plekje voor nodig.