Ga naar de inhoud

Documenten en protocollen

Vakanties, studiedagen en vrije dagen

Protocollen en procedures

Binnen het gespecialiseerd onderwijs doen zich situaties voor waarin fysiek beperkend handelen noodzakelijk is, omdat er een onveilige situatie ontstaat voor de leerling zelf, medeleerlingen, personeelsleden en/of bezoekers. Het nemen van dergelijke maatregelen is een stap in een pedagogisch proces, waarbij de leerkracht eerst probeert met andere maatregelen – zoals de- escalerende methodieken – te reageren en waarbij aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Download het protocol fysiek beperkend handelen

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen komen voor en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard dat iemand daar een klacht over wil indienen. Die mogelijkheid is er.

Download de klachtenregeling

Naast de sociale problemen die voortvloeien uit de gedragsproblematiek van de leerlingen, komen er helaas op elke school situaties voor waarin sprake is van pestgedrag. Daarom hebben we een pestprotocol opgesteld met daarin voorzorgsmaatregelen, onze aanpak bij pesten, het anti-pestcontract en nuttige websites over pesten.

Download het pestprotocol

Om te zorgen dat de school zeer zorgvuldig omgaat met alle informatie en gegevens rondom leerlingen en ouders, werken we aan de hand van een privacyreglement.

Download het privacyreglement

Als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en/of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht, treedt dit protocol in werking. Er kunnen vier vormen van maatregelen genomen worden:
1. Officiele waarschuwing
2. Tijdelijke uitsluiting van onderwijs
3. Schorsing
4. Verwijdering

Download het protocol voor schorsing en verwijdering