Ga naar de inhoud

Onze Stichting

Gewoon Speciaal Onderwijs

De Stuifheuvel valt onder stichting Gewoon Speciaal Onderwijs.
De stichting bestaat uit vijf scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo), twee scholen voor speciaal onderwijs (so), en twee scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) en een expertisecentrum.

Deze samenwerking biedt ons een groot netwerk van onderwijsprofessionals en expertise. Bijvoorbeeld vanuit het expertisecentrum, dat professionalisering, advies en coaching biedt bij zaken als thuiszitters, klassenmanagement en ontwikkelingsvragen.

De scholen van Gewoon Speciaal Onderwijs

De Kristal

Berg en Bosch School Houten

Berg en Bosch School Bilthoven

C.P. van Leersumschool

Berg en Bosch College Houten

Berg en Bosch College Bilthoven